کتاب بررسی ‏رابطه ‏مزاج ‏‌های چهارگانه طب سنتی ‏و ‏خودتنظیمی ‏با ‏هیجانات ‏تدریس ‏معلمان اثر حمیدرضا کارگر‌ شورکی نشر کلید پژوه

1,950,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 12174463 دسته:

توضیحات

بر اساس ‏طب ‏اسلامی ‏و ‏سنتی، ‏چهار ‏نوع ‏مزاج ‏برای ‏انسان ‏شناسایی ‏شده ‏است ‏که ‏عبارتند ‏از: ‏صفراوی (دارای ‏طبع ‏گرم ‏و ‏خشک)، ‏سوداوی (دارای ‏طبع ‏سرد ‏و ‏خشک)، ‏بلغمی (دارای ‏طبع ‏سرد ‏و ‏تر) ‏و ‏دموی (دارای ‏طبع ‏گرم ‏و ‏تر). ‏در ‏هر ‏فرد، ‏یکی ‏از ‏این ‏مزاج‏ها، ‏نسبت ‏به ‏دیگر ‏مزاج ها ‏غالب تر ‏است ‏و ‏خصوصیات ‏جسمانی ‏فرد ‏را ‏به ‏طور ‏کلی ‏تحت الشعاع ‏قرار ‏می‌دهد. ‏بر همین ‏اساس، ‏فرایندهایی ‏همچون ‏تصمیم گیری، ‏استرس، ‏تعامل، ‏موفقیت، ‏کنترل ‏احساس، ‏رضایت ‏و ‏مدیریت ‏متأثر ‏از ‏این ‏ویژگی ‏هستند ‏و ‏در نهایت، ‏موفقیت ‏و ‏رضایتمندی ‏از ‏شغل ‏را ‏نیز ‏تحت ‏تأثیر ‏خود ‏قرار ‏می دهند. ‏بنابراین، ‏مطالعه ‏مزاج ‏معلمان ‏و ‏بررسی ‏تأثیر ‏آن ‏بر ‏احساسات ‏و ‏هیجانات ‏آن ها ‏می تواند ‏نتایج ‏اثربخشی ‏و ‏کارایی ‏آنان ‏باتوجه ‏به ‏اقتضائات ‏و ‏شرایط ‏محیطی ‏داشته ‏باشد. ‏براساس ‏طب ‏اسلامی ‏ـ ‏ایرانی، ‏مزاج ‏ازجمله ‏ویژگی های ‏بنیادین ‏فردی ‏بدن ‏انسان ‏است ‏که ‏دارای ‏نمود ‏و ‏آثار ‏بیرونی ‏در ‏خلق ‏و ‏خو ‏بوده ‏و ‏شیوه ‏رفتاری ‏وی ‏را ‏تحت ‏تأثیر ‏خود ‏قرار ‏می دهد. ‏بنابراین، ‏به ‏نظر ‏می رسد، ‏این ‏ویژگی ‏فردی، ‏توانایی ‏تأثیرگذاری ‏بر ‏هیجان ‏پذیری ‏در ‏تدریس ‏معلمان ‏را ‏داشته ‏باشد. ‏آﮔﺎﻫﯽ ‏آموزگاران ‏از ‏وﯾﮋگی های ‏ﻣﺰاﺟﯽ ‏و ‏خودتنظیمی ‏سبب ‏می شود ‏ﮐﻪ ‏معلم ‏ﻧﻘﺎط ‏ﻗﻮت ‏و ‏ﺿﻌﻒ ‏خود ‏را ‏ﺑﺪاﻧﺪ ‏و ‏ﺑﺎ ‏رهبری ‏اﺧﻼﻗﯽ ‏ﻣﻨﺎسب ‏و ‏خودتنظیمی ‏در ‏ﺟﻬﺖ ‏ﺣﺬف ‏ﻧﻘﺎط ‏ﻣﻨﻔﯽ ‏و ‏ﺗﻘﻮﯾﺖ ‏ﻧﻘﺎط ‏ﻣﺜﺒﺖ ‏خود ‏ﮔﺎم ‏ﺑﺮدارد. ‏اﯾﻦ ‏کتاب ‏ﺗﻼﺷﯽ ‏اﺳﺖ ‏در ‏راﺳﺘﺎی ‏آﮔﺎهی ‏ﺑﺨﺸﯽ ‏ﺑﻪ ‏آموزگاران ‏ﺗﺎ ‏ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ‏ﺿﻤﻦ ‏ﮐﺴﺐ ‏درك ‏ﺑﻬﺘﺮ ‏از ‏وﯾﮋگی های ‏ﻣﺰاﺟﯽ ‏و ‏خودتنظیمی ‏خود، ‏در ‏رسیدن ‏به ‏اهداف ‏شغلی ‏خود ‏ﻫﺮ ﭼﻪ ‏ﺑﯿﺸﺘﺮ ‏تلاش ‏ﮐﻨﻨﺪ ‏و ‏رﺷﺪ ‏و ‏ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ‏داشته ‏باشند.

نویسنده حمیدرضا کارگر‌ شورکی
ناشر نشر کلید پژوه
شابک 9786225922921
موضوع مزاج‏های چهارگانه طب سنتی ‏و ‏خودتنظیمی ‏با ‏هیجانات ‏تدریس ‏معلمان
رده‌بندی کتاب روان‌شناسی (فلسفه و روان‌شناسی)
زبان نوشتار فارسی
قطع رقعی
نوع جلد سلفون
چاپ شده در ایران
تعداد صفحه 177